logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 28 maja 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 27 maja 2023 r. do godz. 600 dnia 28 maja 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 3 pożary, 9 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 10 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 3, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 1);
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 295 cm (=), Brda stan 143 cm (+3);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 247 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 126 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 62 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 8;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 46 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 8 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 35 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 26 (inne zwierzęta – 3, martwe zwierzęta – 10, ranne ptaki – 8, sarny, jelenie, łosie – 3, roje owadów – 1, odstrzał/zanęcanie – 1);
• zagrożenia – 4 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 2);
• żywiołowe – 5 (pożary terenów zielonych – 2, zagrożenia związane z drzewami – 2, zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• udzielenie informacji – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego