logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa Opery Nova. Tymczasowe zejście z kładki. Raport nr 8
Zakończyły się prace archeologiczne na terenie budowy IV kręgu Opery Nova. Na czas robót powstanie tymczasowe zejście z kładki J. Kiepury na bulwar nad Brdą. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


W trakcie rozpoczętych zimą prac, przebadany został cały obszar inwestycji na powierzchni 6000 m kw. Specjaliści eksplorowali nawarstwienia kulturowe o miąższości od 2,5 do 5,5 m. Były to największe pod względem powierzchni badania archeologiczne w centrum Bydgoszczy i jedne z większych w Polsce, uwzględniając badania w strefie staromiejskiej. Dostarczyły zupełnie nowych danych do dziejów tej części Bydgoszczy.

- Odsłoniliśmy obiekty archeologiczne oraz relikty drewnianej i murowanej zabudowy z okresu późnego średniowiecza oraz młodszy zespół zabudowań klasztoru bydgoskich karmelitów, rozciągający się zwartym pasem wzdłuż północnego brzegu Brdy. W skład kompleksu wchodził m.in. port (pirs), budynek żurawia portowego, węgornia, drewniane nadbrzeże, murowane i drewniane budynki magazynowe i gospodarcze. Powyżej obiektów z okresu staropolskiego znajdował się relikt pruskiego kanału śluzowego z lat 1787 – 1789, przecinający teren inwestycji z północnego-zachodu na południowy-wschód. W stropie nawarstwień, a w zasadzie tuż pod naszymi stopami, odsłoniliśmy liczne murowane relikty zabudowy, wzniesionej na przestrzeni XIX i pocz. XX w. na obszarze pruskiego Królewskiego Urzędu Prowiantowego, m.in. budynki odwachu, piekarni wojskowej, spichrzy, magazynowe, gospodarcze i pomocnicze – wyjaśnia archeolog Robert Grochowski. Więcej informacji o archeologicznych odkryciach znajduje się TUTAJ.

Po zakończeniu prac archeologicznych rozpoczęła się przebudowa i budowa nowej kanalizacji. Równocześnie z kolejnym etapem robót związanym z wykonaniem fundamentów nowego gmachu prowadzone mają być pomocnicze prace związane z budową tymczasowego zejścia z kładki J. Kiepury na bulwar im. G. Narutowicza nad Brdą. Konstrukcja prowadzić będzie pieszych z mostu na plac przed amfiteatrem. Jej budowa zajmie około 2 miesięcy. Obecnie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót. Rozbudowa Opery Nova o IV krąg to jedna z największych bydgoskich inwestycji. Nowa część gmachu pomieści między innymi:

  • salę prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i innych elementów związanych z technologią sali; maksymalna liczba widzów – 485 osób;
  • przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku Głównego Opery
  • przestrzeń wystawienniczą i innych działań artystycznych;
  • salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku; maksymalna liczba widzów – 205 osoby;  
  • powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, technicznej i zaplecza, w tym także taras widokowy od strony rzeki z widokiem na katedrę i Wyspę Młyńską.

Druga część inwestycji którą jest dwupoziomowy garaż podziemny z wjazdem z ulicy Karmelickiej. Zadanie finansowane jest wspólnie z samorządem województwa. Za prace o wartości 116 mln zł  odpowiada firma Budimex. Zakończenie planowane jest za dwa lata.