logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dzieło mistrza w remoncie
Rozpoczęło się odświeżanie elewacji przepięknej kamienicy na rogu ul. Śniadeckich i H. Sienkiewicza. Eklektyczny budynek z fasadą pełną dobrze dobranych detali to dzieło wybitnego bydgoskiego architekta J. Święcickiego.


Budynek powstał około 1883 roku. Założono go na planie zbliżonym do litery „U”. Charakterystycznym elementem jest ścięty narożnik – typowe rozwiązanie dla wielu narożnych kamienic wybudowanych w tej części miasta. Najczęściej w parterowych częściach domów lokowane były w takich miejscach wszelkiego rodzaju sklepy oraz punkty usługowe. W tę część budynku wkomponowany został również wykusz z pięknymi loggiami. Elewacja jest bardzo bogato zdobiona. Od strony ul. Śniadeckich środkową część z głównym wejściem flankują delikatne ryzality. Warto również zwrócić uwagę na bardzo wysoki parter z pięknie zdobionymi witrynami oraz oryginalną stolarką drzwiową. Na fasadzie zastosowano całą paletę architektonicznych dekoracji, które sprawiają, że to jedna z najpiękniejszych bydgoskich kamienic. To między innymi zespoły gzymsów, rozbudowanych naczółków, smukłych kolumn z głowicami, konsoli, płycin oraz oryginalne boniowanie.

To bogactwo przede wszystkim neobarokowych form i detali budynek zawdzięcza architektowi, który go zaprojektował. Był nim jeden z najbardziej utalentowanych bydgoskich budowniczych z przełomu XIX i XX wieku Józef Święcicki. Więcej informacji o jego dokonaniach znajduje się w tekście: "Dzieła mistrza Święcickiego zachwycają do dziś".

Ulica Śniadeckich liczy długość około 850 metrów. Wytyczono ją w połowie XIX wieku. Stała się główną osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym. Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję. Ulica i plac w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na estetyce nie tylko dzięki remontom kamienic. Ułożono nową nawierzchnię jezdni, przebudowano część chodników, porządkowany jest teren targowiska. Obecnie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wyznaczy dalsze kierunki zmian.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. To nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.