logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czerwona cegła zalśni na wiekowej kamienicy
Elegancki wygląd odzyskuje kamienica przy ulicy B. Chrobrego 3. Na elewacji znów zalśni czerwona cegła. Wcześniej odnowiono szereg innych budynków w tej części miasta. Remontowane są również inne kamienice.


Budynek z numerem 3 powstał w latach 1895-1900 na zlecenie inżyniera R. Schliefa. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Zbudowano go na planie litery „C”. Symetria kamienicy jest podkreślona od strony ulicy środkowym ryzalitem. Wieńczy go fronton z datą zakończenia budowy. W ceglano-tynkowanej fasadzie widoczne są boniowania w poziomie parteru oraz ozdobne konsole pod okapem. W ryzalicie umieszczono również wysokie drzwi wejściowe z naświetlem.

W ostatnich latach w tej części Śródmieścia wyremontowana została większość wiekowych budynków wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego, między innymi sąsiednia kamienica z numerem 5 oraz szereg budynków vis a vis.

Trochę historii

Ulica Bolesława Chrobrego została wytyczona wraz z całym nowym kwartałem zabudowy w połowie XIX wieku. Wiązało się to z intensywnym rozwojem miasta w kierunku północno-zachodnim, czyli w kierunku oddanego do użytku w 1851 roku dworca kolejowego. Około 1870 ta część miasta została podzielona na parcele i rozpoczęła się jej intensywna  zabudowa. Na ul. Chrobrego najwięcej budynków wzniesiono w okresie od ok. 1890 roku do I wojny światowej. Dominującym rodzajem zabudowy stały się kamienice czynszowe, głównie eklektyczne; neorenesansowe, neomanierystyczne czy neobarokowe. Zamieszkali w nich głównie pracownicy kolejowi, drobni urzędnicy, nauczyciele, robotnicy warsztatów kolejowych oraz wojskowi. Przy ul. B. Chrobrego w miejscu obecnej przychodni funkcjonowało też kasyno oficerskie.
W przywróceniu estetycznego wyglądu ul. Chrobrego pomogły również działania miasta. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski przebudowano chodniki oraz dosadzono szpaler drzew. Ulica objęta została też miejskim monitoringiem.  Zamontowano też lepiej widoczne oznakowanie oraz słupki wygrodzeniowe w rejonie przejść dla pieszych. Cześć remontów wspierały miejskie dotacje.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.