logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Punkty zbiórki darów dla uchodźców. Wszystko co powinieneś wiedzieć.

Miasto wytypowało miejskie punkty zbiórki i wydawania darów dla obywateli Ukrainy. Z finansowego wsparcia na prowadzenie tych miejsc skorzystają Stowarzyszenie Dzięki Wam na Okolu i Fundacja Kaktus w Fordonie. Poniżej przydatne informacje dla potrzebujących uchodźców oraz wolontariuszy, którzy chcą włączyć do pomocy. Mieszkańców zachęcamy do przekazywania darów do miejskich punktów zbiórki.

Stowarzyszenie „Dzięki Wam”, ul. Grunwaldzka 32 (wejście od ul. Granicznej i Jasnej). 

 • Odbiór darów od mieszkańców i przekazywanie ich uchodźcom odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10 -14.
 • Informacje dla wolontariuszy: pomoc przy segregowaniu, otrzymywaniu darów, zapisywaniu wydawanych darów, wydzielaniu żywności i środków chemicznych i higienicznych oraz pomoc w zadbaniu o porządek oraz pomoc w kierowaniu ludzi do magazynu.
 • Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Wiesława Jackowska, koordynatorka ds. wolontariatu: 535 594 520 (w godz. 9-18).
 •  Bieżące informacje o pomocy: https://www.facebook.com/dziekiwam lub pod nr telefonu Adam Jaworski: 696 873 790 - w dni robocze 8-16

Fundacja Kaktus, ul. Kleeberga 3.

 • Odbiór darów od mieszkańców: Portiernia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kleeberga 2, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00.
 • Wydawanie darów,ul. Kleeberga 3,  poniedziałek, piątek od 10:00 do 12:00 oraz środa godz. 16:00 - 18:00. Dojazd: tramwajem nr  3,5,7,10. Należy wysiąść na przystanku Andersa-Kleeberga, autobusem nr 40,69, 83,89 - należy wysiąść na przystanku Twardzickiego - Thommee oraz 81 i 81 - należy wysiąść na przystanku Andersa-Kleeberga.
 • Informacje dla wolontariuszy: obsługa osób przychodzących po wsparcie, segregowanie i przygotowywanie darów do wydawania, prowadzenie dokumentacji punktu, wsparcie w promocji zbiórki.
 • Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Anna Leszczyńska 575 555 321
 • Bieżące informacje o pomocy w punkcie pod nr tel. 795 84 84 26 lub https://www.facebook.com/Fundacja-Kaktus-114939313708183

W mieście od początku trwania wojny działają organizacje społeczne zajmujące się udzielaniem takiej pomocy. Są to m.in.:

 1. Polski Czerwony Krzyż – Magazyn darów znajduje się przy ul. Warmińskiego 10. Przyjmowanie i wydawanie darów od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 15. Więcej informacji TUTAJ.
 2. Bydgoszcz Pomaga Ukrainie – Magazyn ul. Gdańska 138 (były sklep Akpol) oraz ul. Jackowskiego 30. Więcej informacji TUTAJ.
 3. Sklep „Za Dziękuję”. ul. Pod Blankami 59 (Polska 2050), poniedziałki 10-13, środy 16- 18, soboty 10-14. Link TUTAJ.
 4. Fundacja Pro Omnis. Adres ul. Jarużyńska 9, Bydgoszcz. Więcej informacji TUTAJ.
 5. Bazylika pomaga, Szczegóły TUTAJ.
 6. Dom Kultury Bartosz, ul. Połczyńska 3 (Bartodzieje). Wtorki, Środy, Czwartki, godz. 16-18. 

Jest to lista otwarta, jeśli chcesz, aby Twoja organizacja także pojawiła się na liście napisz na ngo@um.bydgoszcz.pl 

Пункти збирання дарів для біженців. Усе, що тобі треба знати
Місто визначило міські пункти збирання і видавання дарів для громадян України. Фінансовою підтримкою на ведення цих місць скористаються Товариство Завдяки Вам на Околі та Фундація Кактус у Фордоні. Нижче подаємо корисну інформацію для біженців, яким потрібна допомога, та волонтерів, які хочуть включитися в допомогу. Мешканців заохочуємо передавати дари до міських пунктів збирання.

Товариство «Завдяки Вам» , ul. Grunwaldzka 32 (вхід від вул. Graniczna та Jasna).

 

 • Приймання дарів від мешканців та передавання їх біженцям відбувається від понеділка до п’ятниці від 10 до14 год.
 • Інформація для волонтерів: допомога при сортуванні, прийманні дарів, записуванні дарів, які видаються, наділювання харчових продуктів та хімічних і гігієнічних засобів, а також допомога в утриманні чистоти й ладу і допомога в скеровуванні людей до складу.
 • Потреби і детальна інформація для волонтерів: Веслава Яцковська, координаторка з питань волонтерства: 535 594 520 (від 9 до 18 год.).
 • Поточна інформація про допомогу: https://www.facebook.com/dziekiwam або за № телефона Адам Яворський: 696 873 790 – у робочі дні від 8 до 16 год.

Фундація Кактус

 

 • Приймання дарів від мешканців: при вході до Фордонської Спільноти Мешканців ul. Kleeberga 2, понеділок – п’ятниця від 8 до 17 год.
 • Видавання дарів, від 23 травня: ul. Kleeberga 3, понеділок, середа і п’ятниця від 10:00 до 12:00 год. Доїзд: трамваєм № 3, 5, 7, 10. Слід вийти на зупинці Andersa-Kleeberga, автобусом № 40, 69, 83, 89 – слід вийти на зупинці Twardzickiego – Thommee, а також 81 – слід вийти на зупинці Andersa-Kleeberga.
 • Інформація для волонтерів: обслуговування осіб, які приходять по підтримку, сортування і приготування дарів для видавання, ведення документації пункту, підтримка в промуванні збірки.
 • Потреби і детальна інформація для волонтерів: Анна Лещинська 575 555 321.
 • Поточна інформація про допомогу в пункті за № тел. 795 84 84 26 або https://www.facebook.com/Fundacja-Kaktus-114939313708183

Склад дарів у Бидґоському ярмарково-виставковому центрі зачинився в суботу 23 квітня.

Підказуємо, куди особи, які потребують, можуть звертатися по дари. У місті від початку війни діють громадські організації, що займаються наданням такої допомоги. Серед них, між іншими:

 1. Польський Червоний хрест – Склад дарів знаходиться по вул. Вармінського 10. Приймання та видавання дарів від понеділка до п’ятниці від 10 до 15 год. Більше інформації ТУТ.
 2. ТовариствоЗавдяки Вам” – Склад дарів знаходиться за адресою: ul. Grunwaldzka 32, вхід від вулиць Jasna i Graniczna. Працює в робочі дні від 10 до 14 годБільше інформації ТУТ.
 3. Бидґощ допомагає Україні – Склад вул. Ґданська 138 (колишня крамниця Akpol) та вул. Яцковського 30. Більше інформації ТУТ.
 4. КрамницяЗа Дякую: вул. Pod Blankami 59 (Polska 2050), понеділки 10-13 год., середи 16-18 год., суботи 10-14 год9, Посилання ТУТ.
 5. Фонд Pro Omnis. Адреса вул. Яружинська 9, Бидґощ. Більше інформації ТУТ.
 6. Базиліка допомагає. Деталі ТУТ.
 7. Будинок культури Бартош (Bartosz), ul. Połczyńska 3 (Bartodzieje). Вівторок, Середа, Четвер, 16-18 год.

Tu możesz przywieźć dary:

 • Bydgoskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, przyjmuje dary od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 20 oraz w soboty w godz. 10 – 14.  
 • Fundacja EMIC w Bydgoszczy, ul. Gdańska 128, przyjmuje dary codziennie w godz. 9-20.
 • Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7 (Fordon) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18
 • Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Baczyńskiego 1 (Kapuściska ) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18
 • Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sardynkowa 7 (Osowa Góra) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18.

 Bydgoskie jadłodzielnie

W Bydgoszczy funkcjonują cztery jadłodzielnie: dwie jadłodzielnie Wyższej Szkoły Gospodarki (całodobowe) przy ul. Naruszewicza 11 i Obrońców Bydgoszczy 1, Wspólna Spiżarnia (ul. Gdańska 79) czynna w poniedziałki i czwartki od godz. 16.30 i Dobrodzielnia Wisła Stary Fordon (ul. Piekary 1).

Każdy, kto chce skorzystać z żywności sam może zdecydować, które produkty zabrać do domu. Wszystko anonimowo.

Jadłodzielnie to miejsca nieodpłatnej wymiany żywności w ramach tzw. foodsharingu. Każdy może tu przynieść żywność, którą chce podzielić z innymi. To z jednej strony wsparcie dla potrzebujących, z drugiej wdrażanie w życie idei zerowaste czyli niemarnowania, w tym przypadku żywności. Wszystko odbywa się nieodpłatnie i anonimowo.