logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w BydgoszczyWyspa Młyńska jest to zielona enklawa w centrum Bydgoszczy, położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Ten unikatowy obszar o powierzchni 6,5 ha otaczają wody Brdy i jej odnogi Młynówki. Malowniczy klimat stwarzają kamienice – tzw. Wenecji Bydgoskiej, a także imponujący widok na gmach Opery Nova.

Aby zapobiec degradacji budynków i infrastruktury technicznej Wyspy Młyńskiej władze miasta w 2005 roku objęły ten teren Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Kolejnym krokiem ku przywróceniu wyspie dawnej świetności było opracowanie programu „Rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Z uwagi na szeroki zakres programu,  zróżnicowanie oraz wysoki koszt, podzielono go na cztery etapy.

         I. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości

         Wartość projektu: 12 107 332 PLN. Na realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 768 400 PLN ze ZPORR-u, termin realizacji 2006-2007.

         Elementy projektu:

 • renowacja budynku przy ul. Mennica 6 i jego adaptacja na Centrum Pracy i Przedsiębiorczości (kontynuacja projektu „Bydgoskie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy”, zrealizowanego ze środków PHARE 2002). Zadaniem Centrum i działających przy nim instytucji jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców i osób zainteresowanych samozatrudnieniem
 • budowa trzech kładek poprawiających dostępność Wyspy, na wysokości Opery Nova, ul. Św. Trójcy i Wenecji Bydgoskiej (wraz z elementami rewitalizacji nabrzeża)

 • odtworzenie tzw. Międzywodzia

  II. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

  Wartość projektu: 21 191 965 PLN. Na realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości  11 394 919 PLN, z Mechanizmu Finansowego EOG, termin realizacji 2006-2009.

  Przedmiotem projektu była renowacja i adaptacja na cele działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego pięciu zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Wyspy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem ich najbliższego otoczenia.

  Czerwony Spichrz został zaadaptowany na interaktywne Muzeum Sztuki. W Domu Młynarza funkcjonuje centrum informacyjno-recepcyjne zespołu muzealnego. W budynku przy ul. Mennica 7 mieści się Dom Wyczółkowskiego, w którym prezentowana jest twórczość patrona Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. W Białym Spichrzu otwarto Muzeum Archeologii, a w budynku przy ul. Mennica 4 Europejskie Centrum Pieniądza.

  III. Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy  Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia

  Wartość projektu: 26 491 342,45 PLN. Na realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości  16 046 062,77 PLN, z RPO WK-P  na lata 2007-2013, termin realizacji 2008-2011.

  Elementy projektu:

 • zagospodarowanie terenu – utworzenie tzw. „łąki rekreacyjnej”,

 • budowa amfiteatru, tworzącego bardzo dobre warunki do organizacji koncertów, pokazów  artystycznych oraz animacji kulturalno-muzycznych,

 • wybudowanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, placu zabaw,

 • oświetlenie budynków i Międzywodzia,

 • umocnienie nadbrzeży Brdy Młynówki oraz Brdy. 

  IV.  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka

  Wartość projektu: 19 434 378,46 PLN. Na ten etap rewitalizacji uzyskano dofinansowanie w wysokości  5 685 999,99 PLN, z RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz 1 009 940,23 PLN z budżetu państwa,  termin realizacji 2011-2012.

  Elementy projektu:

 • rozbiórka starego budynku stanowiącego zaplecze klubu sportowego „ZAWISZA” i postawienie na jego miejsce nowego obiektu,

 • budowa przystani jachtowej oraz bazy noclegowej z zapleczem gastronomicznym, salą edukacyjną oraz studiem odnowy biologicznej,

 • umocnienie nabrzeży od zachodniej strony ulicy Mennica do rzeki Brdy i nabrzeża od ul. M. Focha do Młynów Rottera.

  Pliki do pobrania:

  Film promocyjny

  Prezentacja o Rewitalizacji Wyspy Młyńskiej

  Publikacja o Renowacji Wyspy Młyńskiej