logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Perspektywa finansowa 2007-2013Projekty realizowane przez Miasto Bydgoszcz:

Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy

Projekt CASCADE - Miasta wymieniające doświadczenia z zakresu lokalnego zarządzania energią

Projekt CEC5 Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych

Projekt SHIFT-X: Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionach poprzemysłowych

Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko –toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City -Bydgoszcz

Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020

Inteligentne Systemy Transportowe

Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha Naruszewicza Dworcowa i Zygmunta

Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna

Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (ul. Śląska 7, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18)

Rewitalizacja ulicy Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej 

Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej ''Słoneczko''...

COBRA - Man

Projekt LAKS

3x20NET

Bydgoska kuźnia przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Bydgoszczy

Gimnazjum z przyszłością

Zawodowe horyzonty 3

Świadoma przedsiębiorczość

Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w ZSB w Bydgoszczy

Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych

Ostromecko cztery pory roku (etap 1 i etap 2)

Miejskie Centrum Kultury- przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy

Wyspa Młyńska III etap- Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia

Rewitalizacja Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego

Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik

Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciw-powodziowego Fordon – Łoskoń

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Przebudowa ul. Marszałka Focha

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10

Budowa Trasy W-Z

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy

Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy - EOG

Badam, poznaję, doświadczam…

Zawodowe horyzonty 2

Zawodowe horyzonty

Moja wiedza szansą na lepsze jutro - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Marka lokalna „Bydgoski Węzeł Wodny” gwarancją jakości-produkcja filmu promującego produkty i usługi związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym

Zawodówki na start

Informatyzacja usług Urzędu Miasta

Bydgoskie Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy

Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy

Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych województwa kujawsko-pomorskiego

Szansa dla żaka

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5

Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (In Water)

Bydgoszczanki na start

Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa

GREEN KEYS – zielone miasto

PROMOTE

URBAMAS – system zarządzania przestrzenią miejską

PHYRE – rewitalizacja obszarów miejskich

Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy

Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 (326kB)

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy

Zawodowe horyzonty 4

Zawodowe horyzonty 5

Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy

Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży - I etap

Aktywny w szkole - twórczy w życiu

Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim

Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy

Nauczyciel zawodu w praktyce

Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020