logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Trzcinowa oficjalnie otwarta
Mieszkańcy i przedstawiciele stowarzyszenia „Trzcinowa buduje drogę 25/75” w towarzystwie prezydenta Rafała Bruskiego oficjalnie otworzyli ulicę Trzcinową, zrealizowaną w ramach programu 27/75. To druga inwestycja, która powstała w tej okolicy. Wcześniej w tym samym trybie wybudowano sąsiednią ulicę Szuwarową.


- Cieszę się i gratuluję Państwu tak wzorcowej inwestycji. Ulica Trzcinowa prezentuje się naprawdę okazale. Dziękuję też, że zdecydowaliście się Państwo wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć się tego zadania wspólnie z miastem – mówił podczas otwarcia prezydent Rafał Bruski.
W ramach inwestycji zrealizowano ulicę w formie pieszojezdni z kostki betonowej o pow. 533,21 m2; zjazdy z kostki betonowej o pow. 216,89 m2; dojścia do furtek z kostki betonowej o pow. 216,65 m2; odtworzenie zieleni o pow. 161,32 m2; przykanaliki o dł. 20,0 m; 4 wpusty uliczne.
Koszt zadania wyniósł 454 317,9 - z tego Stowarzyszenie 68 147, 70zł ; miasto 386 170,26 zł.


Program 25/75 jest realizowany w Bydgoszczy od 2013 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy. Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji, pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto. W oparciu o program „25/75” możliwa jest realizacja zadań publicznych polegających w szczególności na budowie, rozbudowie lub remoncie dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury.


Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 15% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.
W przypadku budowy tylko jednej z dwóch sieci (kanalizacyjnej lub wodociągowej), Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 20% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach programu inicjatyw lokalnych „25/75” od 2013 r. zrealizowanych zostało 68 zadań inwestycyjnych, w tym 63 inwestycje drogowe.
W 2022 r. zrealizowano 5 inwestycji na łączną kwotę 2 611 493,0;  inwestycje planowane na 2023 r. – 7 inwestycji na łączną kwotę 4 730 311,89.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć TUTAJ