logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe funkcje i elewacje budynków na Pomorskiej
Rozpoczęły się pierwsze prace budowlane przy przebudowie i rozbudowie modernistycznych budynków biurowych po firmie telekomunikacyjnej przy ul. Pomorskiej. Zostaną zaadaptowane na mieszkania.


Budynki z numerami 6-8 zostaną rozbudowane o dodatkową kondygnację i zaadaptowane na mieszkania. Powstaną w nich zróżnicowane apartamenty. Inwestor zaplanował duże zmiany na elewacjach, które mają zyskać okładziny imitujące cegłę. Planowana jest też zabudowa parceli z nr 4. Inwestor przystąpił już do pierwszych prac budowlanych.

Trzykondygnacyjny budynek przy ul. Pomorskiej 6 powstał w 1934 roku na potrzeby Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tzw. „PAST-y”. Mieściła się w nim początkowo automatyczna centrala telefoniczna i mieszkania dla personelu. Na parceli wzniesiono też oficynę mieszczącą garaże i magazyn. Na okres międzywojenny przypadał intensywny rozwój tej formy komunikacji. Jednak stacjonarny telefon nadal był luksusem. Zazwyczaj aparaty instalowane były w urzędach i przedsiębiorstwach oraz na pocztach (tzw. rozmównice publiczne). W latach 70. XX wieku na sąsiednich działkach wzniesiono dwa kolejne biurowce na potrzeby telekomunikacyjnej firmy, które stworzyły ze starszym gmachem jednorodnie wyglądającą całość.

W ostatnich latach przy ulicy Pomorskiej wiele obiektów zostało wyremontowanych wśród nich znajdują się m.in. kamienice z numerami 5, 12, 17, 23, 26, 35, 42, 48, 57, 62. Odrestaurowano również zabytkowy  zespół zabudowań strażackich przy ul. Pomorskiej 16.Końcowy odcinek ul. Pomorskiej przylegający do dawnych terenów magazynowych zabudowywany jest nowymi budynkami mieszkalno-usługowymi.

Ulica nabiera schludnego wyglądu również dzięki innym miejskim zadaniom. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski wyremontowano chodniki. Rozbudowano też monitoring ograniczający dewastacje. Z myślą o rowerzystach dopuszczono też na Pomorskiej kontraruch.

Ulica pełna kamienic

Ulica Pomorska jeszcze na początku XIX wieku stanowiła główny trakt wiodący w kierunku Gdańska. Następnie tę funkcję przejęła wytyczona ulica Gdańska, która oprócz funkcji komunikacyjnej szybko stała się też jedną z reprezentacyjnych ulic Bydgoszczy. Zarówno ulica Gdańska, jak i Pomorska zostały zabudowane kamienicami, z których większość wzniesiono w latach 1865-1910.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przy prezydencie działa też Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.