logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 W związku z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Miastu Bydgoszcz została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.
Wsparcie finansowe w wysokości 80 000 tys. złotych, przy zapewnieniu przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości 20 000 tys. złotych, otrzymały następujące szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu
w szkole. Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).