logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czytamy Norwida 

 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Czytamy Norwida” jest to wsparcie dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek, których patronem jest Cyprian Kamil Norwid, mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im wykorzystywania w procesie kształcenia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dostępu do wybitnych dzieł polskiej literatury.

Miasto Bydgoszcz pozyskało dla I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 30 000 zł. na realizację ww. zadania, obejmującego zakupienie czytników ebooków i zainstalowanie na nich dzieł Cypriana Kamila Norwida.