logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 4 czerwca 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 3 czerwca 2023 r. do godz. 600 dnia 4 czerwca 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 4 pożary, 5 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 6 (Miasto Bydgoszcz – 5, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 228 cm (-15), Brda stan 157 cm (-5);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 273 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 143 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 83 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 38 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 8 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, awaria sygnalizacji świetlnej – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 27 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (telekomunikacyjne – 1);
• weterynaria – 20 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 7, ranne ptaki – 11, sarny, jelenie, łosie – 1);
• zagrożenia – 5 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 3);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami –1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego