logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 2 lutego 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 1 lutego 2023 r. do godz. 600 dnia 2 lutego 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 7 zgłoszeń w tym 2 pożary, 5 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 17 (Miasto Bydgoszcz – 13, Gmina Koronowo – 3, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 362 cm (-6), Brda stan 153 cm (-5);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 245 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 7 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 124 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 75 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 4;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 39 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 12 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 3, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 2, uszkodzone znaki drogowe – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1, uszkodzenie figur, pomników – 2;

b) inne zagrożenia – 12 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (AED – 1);
• budowlane – odpadające dachówki, szyldy, reklamy – 1;
• materiały niebezpieczne – ładunek wybuchowy – 1;
• weterynaria – 5 (martwe zwierzęta – 3, ranne ptaki – 2);
• zagrożenia – 3 (zagrożenia pożarowe – 2, tlenek węgla – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 15 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 7;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 5.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego