logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 7 października 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 6 października 2022 r. do godz. 600 dnia 7 października 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 1 pożar, 5 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 9 (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz –0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 184 cm (+10), Brda stan 159 cm (-3);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa –221 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 106 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 69 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 3;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 37 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 3 zgłoszenia w tym:
niezabezpieczone studzienki, kratki kanalizacyjne – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 23  zgłoszenia w tym:
• awarie – 1 (wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• weterynaria – 12 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 3, roje owadów – 1,  ranne ptaki – 5, zagrożenia dziki – 1, zagrożenia lisy – 1);
• zagrożenia – 7 (brak dostępu do mieszkania – 3, zagrożenia pożarowe – 1, zdarzenia z monitoringu – 3);
• żywiołowe – 3 (zagrożenia związane z drzewami – 3);

c) inne działania – 11 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• udzielenie informacji – 2;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 3;
• zgromadzenia publiczne – 4 (zgłoszenia zgromadzeń – 4).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego