logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Upamiętniliśmy Dzień Sybiraka
Sybiracy, kombatanci, osoby represjonowane oraz przedstawiciele samorządu spotkali się w sobotę, 17 września br. na Starym Rynku w 83. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Aby uczcić pamięć tych dramatycznych wydarzeń, ośpiewano hymn państwowy, żołnierze oddali salwę honorową, złożono kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. W uroczystości wziął udział Prezydent Rafał Bruski.


- 17 września 1939 r. stanowi dla nas bolesną datę. Tego dnia wojska radzieckie łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, pod fałszywym pretekstem ochrony ludności ukraińskiej i białoruskiej, naruszyły granicę Rzeczpospolitej. Osamotniona w walce  z hitlerowskim najeźdźcą Polska, zaatakowana przez Armię Czerwoną upokorzoną kilka lat wcześniej w wojnie polsko-bolszewickiej, zmuszona została do obrony dopiero co odzyskanej wolności. W ciągu miesięcy władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Rzeczpospolitej represjonowano ludność w różnych formach - od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę przymusową. Co dziesiąty łagiernik i deportowany nie doczekał końca wojny. Trudno wspominać te wydarzenia, nie dostrzegając analogii z cierpieniem doświadczanym dzisiaj przez naszych wschodnich sąsiadów z ręki tego samego wroga. Wroga, który pod pozorem braterskiej pomocy niesie wyłącznie ból, zniszczenie i niewolę. Totalitaryzmy mają to do siebie, że nie czerpią nauki z doświadczeń historii. Nie dostrzegają hartu i siły jednostki, która doznawszy wolności nie zamieni jej nigdy na niewolnicze kajdany. Dlatego –  jak zawsze - muszą przegrać, odchodząc w niesławie.

Szanowni Państwo. Chylę czoła przed poświęceniem wszystkich tych, którzy nie bacząc na cenę, jaką przyszło im za to zapłacić, nie dali sobie wydrzeć z serc polskości, nawet na okrutnej, „nieludzkiej ziemi”. Jestem głęboko przekonany, że tak wtedy, jak i teraz, nie uda się wrogowi stłumić odwagi, wierności ideałom i żołnierskiej powinności, które przeprowadziły bohaterów tamtych i prowadzą bohaterów obecnych czasów przez wojenną zawieruchę. Niech złożony przez obrońców dar życia nigdy nie zostanie zapomniany, stając się niezwykłym przykładem patriotyzmu  i inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nasi przodkowie zdali egzamin ze swojego oddania Rzeczpospolitej. Głęboko wierzę, że mając takich nauczycieli, my również wykażemy się właściwą postawą, jeżeli kiedykolwiek wezwie nas Ojczyzna w potrzebie. Oby nigdy nie było takiej konieczności…Cześć i chwała bohaterom – mówił podczas uroczystości na Starym Rynku prezydent Rafał Bruski.

Organizatorem obchodów był Związek Sybiraków oddział w Bydgoszczy.

W poniedziałek, 19 września br. odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Sybirakom, którzy są patronami Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz.

Warto wiedzieć
17 września 1939 r. Armia Czerwona łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski, masowe aresztowania i wywózki obywateli Rzeczpospolitej na Syberię. Wielu z nich już na zawsze pozostało na „nieludzkiej ziemi”. Sybiracy spotykają się corocznie, 17 września - w rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Pierwszy Światowy Dzień Sybiraka odbył się w 2004 roku.