logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejowe inwestycje w Metropolii Bydgoszcz
Zgodnie z przyjętym w 2015 roku Krajowym Programem Kolejowym wkrótce rozpocznie się wokół Bydgoszczy modernizacja linii kolejowych w kierunku Gdańska i Inowrocławia oraz II etap rewitalizacji magistrali węglowej biegnącej przez dworzec Bydgoszcz Wschód.


Obecnie trwają prace przy jednym torze magistrali węglowej na terenie Bydgoszczy oraz gmin Nowa Wieś Wielka i Osielsko. Oprócz wymiany toru rewitalizowane i remontowane są obiekty inżynierskie, przejazdy kolejowe. W pierwszym etapie zarządca infrastruktury prowadzi prace na 28 km jednego toru. Stare elementy zastępuje nowy, bezstykowy tor na betonowych podkładach. Remont 9 przejazdów kolejowo – drogowych i 2 przejść podwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Wyremontowane i zabezpieczone zostaną 4 wiadukty oraz most nad Brdą. Prace przy obiektach inżynierskich już trwają. Wartość robót budowlanych pierwszego etapu to 54 mln zł. Zostaną one zakończone tej jesieni.Z końcem stycznia ogłoszony został przetarg na drugi etap prac na magistrali węglowej związany z przebudową drugiego toru na odcinku Nowa Wieś Wielka-Bydgoszcz Wschód-Maksymilianowo. W ramach prac przewidziano też rozbiórkę kładki nad terenami kolejowymi na Bielawach (przy parowozowni). Ich wartość szacowana jest na około 56 mln zł. Wykonawca będzie miał półtora roku na realizację inwestycji. Po zakończeniu prac pociągi towarowe przejadą przez Bydgoszcz z prędkością do 100 km/h.

Jednocześnie ogłoszony został też przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podniesienie parametrów technicznych linii kolejowej Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew (odcinek Nowa Wieś Wielka - Twarda Góra. W ramach zadania  realizowane mają być między innymi prace przy nawierzchniach, urządzeniach sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, obiektach inżynieryjnych oraz przejazdach i przejściach. Przebudowane zostaną perony na przystankach osobowych Rynkowo Wiadukt oraz Chmielniki Bydgoskie. Po realizacji prac pociągi pasażerskie będą mogły podróżować w kierunku Tczewa i Inowrocławia z prędkością do 200 km/h a towarowe z prędkością 120 km/h.  Szacunkowa wartość tego  zadania to 74 mln zł. Za inwestycje na kolejowych szlakach odpowiada spółka PKP PLK.
Wszystkie inwestycje ujęte są w przyjętym w 2015 roku Krajowym Programie Kolejowym. Miasto aktywnie brało udział w jego konsultowaniu. Szereg uwag Bydgoszcz zgłosiła w trakcie ubiegłorocznej aktualizacji dokumentu. Bydgoszcz nadal zabiega o elektryfikację i modernizację linii kolejowej w kierunku Piły oraz przygotowaniu przez samorząd województwa rewitalizacji linii kolejowej do Kcyni.